Sveti Narcis iz Gerone

biskup  i mučenik

(+ 307)
spomendan 18. ožujka

biskup  i mučenikSveti Narcis je bio biskup u Geroni u Kataloniji. Najprije je propovjedao Evanđelje u Reciji. Za vrijeme progona kršćana za cara Dioklecijana. On je sa svojim đakonom Feliksom pobjegao u Ausburg u Njemačkoj. U toj rimskoj utvrdi smjestili su se u jednom gostinjcu. Domaćica Hilarija ih je upoznala sa svojom kćerkom Afrom.,  koja je postala službenica kulta božice Venere u Rimu. Došle iz Cipra, majka je žena svrgnutog krelja a  Afra kraljeva kći. Afra je noću pratila molitvu došljaka pa se zanimala što im to znači. Oni su posvjedočili svoju kršćansku vjeru. Afra i njezin ujak  Dionizije su  postali kršćani. Sveti Dionizije je posvećen i imenovan prvim biskupom Ausburga.. Narcis  se vratio u Geronu gdje je zajedno sa đakonom  Svetim Feliksom mučenički umro 307.