Sveti Montan i Maksima

srijemski mučenici

( + 304.)
spomendan 26. ožujka

 


srijemski mučenici Sveti Montan i Maksima su srijemski mučenici. Za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana 304. godine sklonio se u Sirmium (Srijemsku Mitrovicu) svećenik Montan sa svojom ženom Maksimom. Jedno su vrijeme bili nepoznati, ali je netko zamijetio njihovo ponašanje pa su bili prijavljeni da su kršćani te su uhićeni. Mučeništvo su podnijeli zajedno, a s njima Kvadrat, Teodozije, Emanuel i još 40 neimenovanih kršćana. Bili su bačeni u rijeku Savu.