Sveti Rupert iz Salzburga

opat-biskup

( +716.)
spomendan 27. ožujak

opat-biskupSveti Rupert  potječe iz jedne plemićke franačke obitelji.Njegovo ime izvorno glasi Hrodpert. Djelovao je u Wormsu i postigao visoko crkveno dostojanstvo. No, ondje se neije zadržai već je prešao  u Bavarsku  Stekao je povjerenje bavarskoga kneza te je dobio posjed oko Salzburga. Na tom dobivenom posjedu, na ruševinama staroga rimskoga grada  Juvavuma, sagradio je crkvu i samostan i posvetio ih Svetom Petru u kojoj je bio opat. Samostan je brzo postao središte širenja i utvrđivanje kršćanske vjere na području Bavarske i pokrajine Salzburga.Sveti Rupert  nije bio ni putujući ni teritorijalni biskup, već opat-biskup samostana Svetog Petra bez određenog područja sve do svoje smrti 718. godine. Zaštitnik je grada i pokrajine Salzburg, te njezin znak koji ih predstavlja u svijetu. Često ga prikazuju i sa soljenkom u ruci, njegovo zaštitništvo nad rudarima soli. Prikazuju ga i s buretom, ali ne punim vina, već soli, koja se kopa u blizini grada  kome je zaštitni, a po kojojje Salzburg dobio ime.