Sveti Naum Ohridski

Sveti  Naum Ohridski

monah, misionar i teolog

( + 910.)
spomendan 27. sepnja

monah, misionar i teologSveti Naum  rodio se sredinom devetog stoljeća u Makedoniji.  Bio je ugledan učenik Svetog Ćirila i Metoda, kojima je pomagao u evangelizaciji Moravske. Nakon smrti Svetog Metoda zajedno sa Svetim Klementom  bio je protjeran. Odlazi najprije u Bugarsku pa nastavljaput za Ogrid. Tamo podiže manastir na jendom otoku Ohridskog jezera oko godine 900. kao svoju zadužbinu u čast Svetog Mihaela Arkanđela.  Zajedno sa Svetim Klementom u Ohridu vodi nastavu na  samostanskoj školi. Samostan je sada uređen kao hotel a crkva Svetog Nauma je kulturna znamenitost.  Opismenili su i osposobili za evangelizaciju preko 3500 monaha. Tako je Slavenska univerza djelovala dva stoljeća prije Bolonjske univerze.  Zajednosa Svetim Klementom je Sveti Naum utemeljitelj slavenske pismenosti i kulture u Makedniji, Bugarskoj i među susjednim Slavenima. Njima se pripisuje stvaranje oblikovanje pisma glagoljice i ćirilice iz grčkog pisma.   Sveti Naum je sahranjen u Naumu 910. godine. Iznad njegove grobnice nalazi se freska koja prikazuje Naumovu smrt. U Ohridu je spomendan Sveotg Nauma 20. lipnja. Uz hodočasnike dolaze i bolesnici. Ima slučajeva ozdravljenja.