Sveti Petar Regalat

svećenik, franjavac, opservant

( 1390. - 1456.)

spomendan 30. ožujka

svećenik, franjavac, opservantSveti Petar Regalat rođen je u Vallasolidu. Vrlo je mlad  ušao u Red Manje braće ali je odmah usvojio duh pobožnosti, mrtvenja, siromaštva, a napose je njegovao ljubav prema šutnji i samoći. U duhu obnove Reda koji je napose promicao Sveti Berardin Sienski, Sveti Petar je među prvima u Španjolskoj prihvatio opservanciju, opsluživanje franjevačkog ideala.  Podržavao je uspostavu  franjevačkog eremitorija - samotišta u Aguileri, a kasnije u Abroju. Obavljao je službu gvardijana i magistra novaka. Prednjačio je braći u vjernosti  franjevačkom idealu. Umro je  1456. u eremitoriju u Aguileri.