Sveti Korbinian iz Freisinga

Sveti Korbinian iz Freisinga

misionar i biskup

(680.-729.)
spomendan 8. rujan


Sveti Korbinian je rođen godine 680. Kao sin kršćanskih roditelja u malom mjestu Chartretes kod Meluna (blizu Pariza). Otac Waltekis bio je Franak, a mati Carbiniana, Irkinja.Sin je dobio ime oca Waltekis. Kako mu je otac uskoro umro nakorn rođenja,budući da ga je majka podigla i odgojila, dobio je po majci ime Korbinian.  U svojoj roditeljskoj kući  je u dobi od 22 godina uredio malu sobicu, ćeliju u kojoj je kao pustinjak proveo preko 30 godina. Tražeći savjet Korbinian je  hodočastio u Rim 714.godine. Razgovarao je sa papom Konstantinom I. Papa mu je savjetovao da bude najvestitelj Evanđelja. Tada je u Rimu bio zaređen za svećenika i od pape pomazan za misionarskog biskupa. Misionario je u Švicarskoj, bavarskoj Sjevernoj Italiji. Kod prelaza Alpa na drugom putu u Rim jedan medvjed usmrtio mu je mazgu , nakon čeka je medvjed morao nositi prtljagu. Oko godine 714. Sveti Karbinian postao je privi freisinški biskup pa je izgradio i posvetio crkvu  720. U čast Svetog Stjepana. Njegov plodni apostolski rad je nenadano prekinut kad je bavarskom vojvodi Grimolaudu predbacio grešnu vezu sa pratiljom Plektrudis. Morao je pobjeći u Cain kod Maisa.  Grimoaldov nqsljednik vojvoda Hugibert pozvao je natrag Svetog Korbiniana u Freisig. Vrativši se uskoro je umro 8. Rujna 729. Spomendan mu je 8. Rujna, ali za njemačko jezično područje je 20.studeni – dan prijenosa relikvija u Freising.