Sveta Marija - Sveta Majka Šešan u Kini

Sveta Marija - Sveta Majka Šešan u Kini

glavno marijanskko svetište u Kini

( 1863.)

hodočašća većinom u svibnju


 Službeno ime crkve je crkva Svete Majke u Kini . Prva crkva na Še Šan brdu je izgrađena je 1863. Tijekom Taiping pobune, isusovci misionari kupili su zemljište na južnim obroncima brda. Zapušten budistički samostan stajao je na tom na mjestu. Preostale zgrade su srušene, a mala zgrada izgrađena za stanovanje za misionara, i kapelica. Na vrhu brijega sagrađen je, mali paviljon u kojem je postavljen kip Majke Božje. U lipnju 1870, nemiri u Tianjinu doveli su do spaljivanja crkava tamo. Šangajski isusovci molili su pred kipom Majke Božje, te obećli da će izgraditi crkvu njoj u čast u zamjenu za njezinu zaštitu. Nakon toga počela izgradnja crkve. Drvo je isporučeno iz Šangaja, a kamen kupljen  od Fujiana. Sav materijal je morao biti rukom prenesen na vrhunac.. Crkva je dovršena dvije godine kasnije. Ova prva crkva bila u obliku križa, a uključene su značajke kineske i zapadne arhitekture. Veranda je stavljena izvan vrata, s deset stupova. Osam kamenih lavova su postavljeni pred crkvom. U  godini 1894, dodano je nekoliko pomoćnih zgrada. Među njima je kapela na pola puta niz brdo, svetište Presvetog Srca Isusova, Djevice Marije, i Svetog Josipa. Četrnaest postaja križnog izgrađene su na putu do crkve. Godine 1925, postojeća crkva pokazala se da je neadekvatna, a zaostaje daleko iza drugih crkava u Šangaju u smislu veličine i ornamentike. Crkva je srušena a nova dovršena 1935. U 1942, papa Pio XII . proglasio je Ona Šan Katedralu  manjom bazilikom. Godine 1946, Sveta Stolica je okrunila  kip Gospe Zose  na vrhu zvonika. Nakon komunističke revolucije tokom 1949.  Šan katedrala je teško oštećena. Uništeni su vitraji crkve, rezbarije uz Križni put, kip sa vrha zvonika srušenen. Nakon svršetka Kulturne revolucijela, šteta je postupno popravljena. Kip  u početku bio zamijenjen s jednostavnim željeznim križem, ali  kip ponovno postavljen godine  2000. Godine  1874, papa Pio IX. podijelio je hodočasnicima  u Še Šan tokom svibnja potpuni oprost. Zato hodočasnici iz cijele Kine tokom svibnja, hodočaste u ovo glavno marijasko svetište.