Sveti Canice - Kenneth

svećenik, evangelizator Škotske i Irske

( 515. - 600. )
spomendan 11. listopada

svećenik, evangelizator Škotske i Irske

Otac od  Svetog Canicea bio je glasoviti bard, keltski pjevač i pjesnik.  Godine 543. Canice je bio učenik Svetog Kolumbana, evangelizatora Irske, Škotske i Engleske.

Godine 545. posvećen je Canice za svećenika te blagoslovljen od pape. Krenuo je u Škotsku te tamo osnivao crkve, samostane i jedan oratorj. Natavio je sa evangelizacijom u Irskoj gdje velika opatija Aghaboe i samostan Kikenny nose negovo ime.

Sastavio je KOmentar Enanđelja koji se stoljećima koristio.