Sveta Marija - Bezgrešna Djevica (Beaauraing)

Sveta Marija - Bezgrešna Djevica (Beauraing)

marijansko svetište u Belgiji

(29.11.1932.)
spomendan 29. studeni

 


 

Majka Božja ukazala se iznad željezničkog vijadukta u Beauraingu 29.11.1932. petorici vidjelaca. Bila su to djeca: Gilberte, Albert i Fernanda Voisin, te Andreja i GilBerte Degeimbre. Sljedećeg dana opet su na istom mjestu vidjeli ženu u bijeloj haljini. Gospa se 1.12.1932. u više navrata ukazala vidjelicama, na glogu pred vratima parka pokraj božikovine i na žbunju pokraj željezničkog vijadukta. Gospa je bila svjetla, blistava lica i imala je sklopljene ruke, a preko glave i ramena bijeli veo. Navečer, 3.12.vidioci upitaše Gospu,što želiš od nas? „Da budete mudri“ odgovori Gospa, raširi ruke i nestane. Od 9.do 27.12. ukazanje se nastavilo, ali ne svaki dan. Gospa je samo ponekad odgovarala kratko na njihova pitanja. Dana 17.12.Gilbert je upitao Gospu što želi od njih? Gospa je odgovorila da želi kapelicu gdje će ljudi dolaziti na hodočašće. Dana 21.12. troje vidjelaca upitalo je Gospu, tko je ona? Gospa je odgovorila „Ja sam Bezgrješna Djevica“. Krajem mjeseca vidioci su na Gospinim grudima vidjeli zlatno srce, a jedna vidjelica čula je Gospin glas, “molite, molite, molite“. Dana 1. i 2. siječnja 1933. gospa nije odgovorila na pitanja vidjelaca. U utorak 3. siječnja bilo je posljednje Gospino ukazanje. Trojici vidjelaca povjerila je jednu tajnu i rekla zbogom, a vidjelica Andrea čula je Gospin glas, “Ja sam Majka Božja, Kraljica neba i zemlje, moli uvijek“. Nakon odlaska četvorice vidjelaca, ostala je u molitvi samo Fernanda, jer nije ništa vidjela i čula. Tada joj se u vatrenoj kugli ukazala Gospa, upitavši je, “Da li voliš mene i mog sina“? Kada joj je Fernanda potvrdno odgovorila, Gospa je rekla,“Tada se žrtvuj za mene, zbogom“.