Sveta Marija - Gospa od Stupa

Sveta Marija - Gospa od Stupa

marijansko svetište u Zaragozi

( 2. 1. 40.)
spomendan 2. siječanj

 

Sveti Jakov Stariji je bio sin galilejskog rivara Zebedeja i majke Salome. Brat mu je Ivan Evanđelista. Izbor mladih galilejskih ribara opisao je Evanđelist Matej - nakon što je Isus pozvao Šimuna i Andriju: "Pošavši odande, ugleda druga dva braa, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za Njim." (Mt 4,21-22).  Prema Evanđelisti Marku - Jakov i Ivan su  prozvsani "Sinovi droma" (Mk 3,17). Bilo je to 30. hgodine po Kristu.

Godine 33 dogodila se smrt Kristova. Nakon raspeća, uskrsnuća i uzašašća Isusa - SApostolio navještaju Evanđelie najprije u Izraelu a potom po Rimskom cartvu. Oko 39. godine Sveti Jakov Stariji se uputio u Španjolsku Krenuo je od zapadnog prema istočnom kraju zemlje. Stigao je tako do starog svetog mjesta Saldubo, na sjeveroistoku Španjolske. Rimljani su to mjesto preimenovali u Caesareaugusta. Arapi su ga potom nazvali Saraqustuh - pa je nastao sadašnj ovlik  Zaraguza.

Sveti Jakov je 2. siječnja 40. propovjedao na obalama rijeke Ebro u Caesaraugusti. Budući da nije naišao na zaintersirane slušaće i simpatizere, obratio se molitvom Bogu.  Ukazala mu se Blažen Djevica Marija na vrhu uspravnog poganskog kamenog stupa. Po rukama Anđela pružila mu je mali kip sa Djetetom Isusom i ograbrijla Jakova: "Ovo neka bude mjesto moje kućeOvaj kip i stupac treba biti oltar i hram. Ljudi ove zamljke će častiti veoma Mog Sina Isusa."   - Apostol Jakov je izgradio kapelu u čast Majke Božje i Malog Isusa." To je bila prva crkva na svijetu posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Sve je vie dolazilo hodočasnika. Usponom kršćanstva Zaragoza je postala glavno  političko i gospodarsko središte. S vremenom je kapela proširivana i rasla. Godine 1118. podignuta je u Zaragozi romanička crkva.  Gradnja barokne katedrale - bazilike u čast Gospe od Stupa započelo je 1681. a završeno 1872, U Zaragozi postoje sada dvije katedrale, veća Le Seo, a manja kao marijansko svetište - Naša Gospa od Stupa.