Sveta Rebeka iz Harana

supruga Izaka, majka Ezava i Jakova

(oko 2000. prije Krista)
spomendan 23. rujna

supruga Izaka, majka Ezava i Jakova U Knjizi Postanka spominje se kako je Abraham poslao slugu  Eliezera u Haran da nađe i dovede djevojku za ženu njegovom sinu Izaku.

"Sluga opremi deset gospodarevih deva pa se zaputi u Aram Naharajim, u Nahorov grad. Pusti da deve poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše večer kad žene izlaze da crpe vodu. Onda reče: "Oh, Jahve Bože moga gospodara Abrahama, molim te,iziđi mi danas u  susret i mome Gospodaru milost iskaži! Evo me kraj studenca, a kćeri iz grada dolaze crpsti vodu; pa neka djevojka kojoj ja rečem: 'Molim te, spusti svoj vrč da se napijem,' a ona odgovori: 'Pij! I deve ću ti napojiti, bude ona koju si odredio za svoga slugu Izaka.  Tako ću saznati da si iskazao milostmome gospodaru."

Tek što on izreče svoje, gle, dođe Rebeka, kći Betuelova; taj Betuel bijaše sin Milke, žene Abrahamova brata Nahora. Rebeka dođe s krčagom na ramenu. Djevojka je bila krasna, djevica koju muškarac nije dirnuo. Siđe ona k vrelu, napuni krčag i eto je opet gore. Sluga joj potrča u susret i reče: "Daj mi malo vode iz svog vrča!" - "Pij, gospodine!"- odgovri ona. Brzo spusti krčag na ruku i dade mu piti. Kad je njega napojila reče: "Nalit ću i tvojim devama da se napoje."  Izlivši brzo krčag u korito,otrča natrag zedencu  da pnovno zahvaća, i tako nali svim njegovim devama. Čovjek ju je šutke motrio ne bi li saznao je li Jahve njegov put priveo kraju ili nije" ( Post 24, 10-21)

Sluga isprosi Rebeku i dovede Abrahamu. Rebrka je postala Izakova žena. Nažalost je ona kroz dvadeset godina bila bez ploda, djeteta. Izak se pomoli i žena mu zače u njegovoj šezdesetoj godini. Rodi blizance: Ezava i Jakova.  Kad su oni odrasli, a Izaku oslobio vid, Rebeka prevarom pomogne Jakovu da od oca dobije blagoslov što pripada prvorođencu.  Potom pomegne Jakovu da bijegom spasi život.  Doživjela je povratak Jakova sa dvije žene i unučadi.

Sveta Rebekas bi pokopana po svojoj želji u spilji na polju Makpeli u Hebronu, gdje su bili pokopani Abraham i Sara.