Sveta Marija - Gospa od Aparicide

Sveta Marija - Gospa od Aparicide

Kraljica i Zaštitnica Brazila

( 1717.)
spomendan 12. listopad

     Godine 1717. najavljeni su  u posjet  visokih gostiju u Guaratinggueta. Zato su bili upućeni tri ribara kako bi priskrbili dovoljno ribe za prijem: Domingos Garcia, Filipe Pedroso i João Alves. Prvi njihov pokušaj bio je bez rezultata: njihove mreže bile prazne. Otišli su na drugo mjesto zvano Porto Itaguaçu . Tu  je Alves bacio svoju mrežu te je potom iz vode u mreži izvadio tijelo malog gilnenog kipa. Zatim je bacio mrežu nekoliko metara dublje i izvukao glavu kipa: prepoznali su lik Blažene Djevice Marije. Veličina kipa je 36. centimetara. Bacili su ponovno mreže i postigli izobilni ulov. Kip su nazvali Naša Gospa od Ukazanja - "Nossa Senhora Aparecida"  jer se "pojavila" u ribarskim mrežama za vrijeme ribolova. Pronađeni kip je postavljen u kući obitelji Filipa Perdroso.

Prvi čudo se dogodilo odmah nakon otkrića kipa, pa su se ljudi okupljali  pred njim pjevali, molili krunicu i litanije u kućnoj kapelici oobitelji Pedroso. Tu se častila Gospa Aparecida penaest godina. Grad Guaratingueta 1734 odlučio izgraditi javnu kapelu, koja je otvorena u 1745.

 U narednom razdoblju, dolazili su hodočasnici i iz daleka.

Godine 1834. sagrađena je nova crkva ( stara bazilika ) kako bi se zadovoljili sve većem dolasku vjernika hodočasnika. Dana 6. studenog 1888 posjetla je Princeza Isabella  po drugi put crkvu i darvala kip plavim plaštem i krunom od dijamanata.  Bazilika je sagrađena 1908. sa  naslovom manje bazilike.

U srpnju 1930, Gospa od Aparecida je od pape Pija XI. proglašena Kraljicom i Zaštitnicom

Godine 1955, bazilika se opet pokazala premala pa je počela izgradnja moderne bazilike  Baziliku je 1980. posvetio papa Ivan Pavao II i dao naslov naslov Male bazilike. Papa Benedikt XVI. je prilikom svog posjeta Brazilu 2007. posvetio novi zvonik u Aperecidi, najviši na svijetu.

Bazilika je još uvijek nije gotova: kontinuirano je širenje, popravci te ugrađivanje ornamentike iznutra i izvana..

 Danas  posjeti svetiše godišnje preko 8.000.000 osba. Četvrto je svetište u svijetu po broju hodočasnika.     Dana 12. listopada je glavna svetkovina