Sveta Rebeka iz Himlaya (Libanona)

redovnica - patnica

( 1832. - 1914.)
spomendan 23. 0žujka

 


 

redovnica - patnica Rođena je u selu Himlaya na sjeveru Libanona 1832. godine,.  Na kršenju je dobila arapsko ime Boutroussyeh - što odgovara talijanskom imenu Pierina.

Godine 1853. stupa u Kongregaciju sestara Marijinih u njihovom samostanu Naše Gospe Osloboditeljice u Bifkaya. Započinje kao postulantica, svršava novicijat, polaže zavjete. Studira za nastavnicu, pa počinje sa vjeronaukom i nastavom u planinskim selima.  No godine 1871.  ulazi u samostan Svetog Šimuna kod Aitou. Svečane zavjete polaže 1872. i dobiva ime Rebeka.  Nastupila je u novoj redovničkoj obitleji sa novoj zadaći: nije to bilo više učiteljica već patinica. Nastupile su strašne bolu u glavi, očima. Usljedila je pogrešna operacija. Četrdeset godina posvemašnje sljepoće. Sve je duševne i tjelesne boli strpljivo sa Gospodinom podnosila. Preminula  je 23. ožujka 1914. godine.

Papa Ivan Pavoa II. je strpljivu redovnicu Rebeku proglasio blaženom 1985. a na čast oltara kao Sveta uzdignuta je 10.lipnja 2001. godine.