Prijateljstvo s Bogom

iz Rasprave protiv hereza, Svetog Ireneja, biskupa

( subota nakon Pepelnice)

iz Rasprave protiv hereza, Svetog Ireneja, biskupa Gospodin naš, Riječ Božja, koji je najprije sluge Bogu privukao a zatim ih je oslobodio, njih koji su Njemu bili podvrgnuti, kao što je sam rekao učenicima:  "Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna  što namjerava učiniti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam  saopćih sve što sam čuo od Oca." Prijeteljstvo je naime s Bogom darovatelj besmrtnosti za one koji ga postignu.

Zato je  na početku Bog oblikovao Adama ne kao da bi nekoga trebao nego da bi imao kome svoja dobročinstva darovati. Riječ nije slavila svoga Oca samo prije Adama nego i prije sveg stvaranja. Kad je naime u Ocu boravila. Otac je i Nju slavio, kao što On sam reče:  "Oče, proslavi Me slavom koju sam imao kod Tebe prije nego je svijet postao.!"

Zapovijedio nam je da Njega slijedimo ne zato jer bi trebao naše služenje nego da nama samima udijeli spasenje. Slijediti naime Spasiteleja znači postati sudionikom spasenja. Slijediti svjetlo znači zadobiti svjetlo.

Oni naime koji se u svjetlu nalaze ne rasvjetljuju svjetlo nego svjetlo njih rasvjetljuje i prosvjetljuje. Oni, naime, svjetlu ništa ne daju. Ali primajući dobročinstva rasvjetljuju se svjetlom.

Tako i služenje Bogu ništa Bogu ne koristi, niti Bogu treba ljudsko služenje. Onima koji Njega slijede i Njemu služe On podjeljuje život i neumrlost i vječnu slavu. Onima koji Njemu služe i onima koji Njega slijede podjeljuje dobročinstva zbog toga što Njemu služe i zato što Njega slijeede. No, On od njih ne prima nikakva dobročinstva: On je naime bogat, savršen i bez ikakve potrebe.

Bog pak od ljudi traži služenje radi toga da ih obdari dobročinstvima, njih koji ustraju služeći Njemu, budući da je dobar i milosrdan. Ukoliko naime Bog nikoga ne treba, utoliko pak čovjek treba zajedništvo s Njime.

Ovo je naime slava čovjekova: ustrajati i nadalje služiti Bogu. Radi toga je govorio Gospodin učenicima: "Niste vi Mene izabrali, nego sam Ja vas izabrao!" Ovim je naznačio da time što Ga slijede ne slave oni Njega, već da su oni proslavljeni time što slijede Sina Božjega. I opet: "Hoću da ondje gdje sam Ja budu i oni da vide Slavu Moju.!"