Sveta Petronila - duhovna kći Svetog Petra

djevica, mučenica

( konac 1. stoljeća)
spomendan 31. svibnja

 


 

djevica, mučenicaSveta Petronila je duhovna kći Svetog Petra Apostola. Bila je veoma lijepa. U nju se zaljubio rimski patricij Flako i tražio je njezinu ruku. Ona ga je molila, da joj osrtavi tri dana za razmišljanje. Tada nije ni jela ni pila, već suze ronila i činila pokoru.  Molila je Isusa da mu ostane vjerna. Kad je odbila ponudu, rimski ju je patricij dao na muke i konačno je smaknuo u Rimu potkraj prvog stoljeća. Sahranjena je u Priscilinim katakombama, a odatle je u IX. stoljeću prenesena u baziliku Svetog Petra u Rimu.  Blagdan joj je 31. svibanj. Franački su je kraljevi uzeli za svoju zaštitnicu i kult joj se raširio sjeverno od Alpa. Zaštitnica je alpinista i opasnih putovanja, a zazivaju je i protiv groznice, svih stanja koja su popraćenapovišenom tjelesnom temperaturom.