Sveta Julija Eustohia

Sveta Julija Eustohia

djevica, opatica

( 368. - 420.)
spomendan 28. rujan

Sveta Julija Eustohia je treća kći Svete Paule Rimske. Veoma mlada je stupila u društvo pobožnioh žena oko Svete Marcele Rimske. Tamo je upoznala i svećenika Svetog Jereonima, koji je postao njezin duševni i duhovni vođa. Sa Svetim Jeronimom i svojom majkom Paulom otišla je 395 u Palestinu, pa u Egipat, da bi konačno u Betlehemu stupila u samostan koji su utemeljili njezina majka i Sveti Jeronim. Naučila je hebrejski i grčki te pomagala Svetom Jeroniku u prevođenju Svetog Piosma na latinski (Vulgata).  Nakon majčine smrti 404.godine preuzela je vođenje betlehemskog ženskog samostana. Umrla je 28. rujna 420. gopdine.