Sveta Jadviga Anžuvinska

Sveta Jadviga (Hedviga) Anžuvinska

kraljica

( 1374. - 1399.)
spomendan 17. srpnja

Sveta Jadviga je bila najmlađa kći Ludviga I. Velikog, kralja Mađarsle i Poljske iz francuske plemićke kuće Anžuvinaca. Zaručena je bila s Wilhelmom Habsburgom u dobi od četiri godine. Nakon očeve smrti 1382., zaruke su razvrgnute, a Jedviga je 1384. okrunjena za kraljicu Poljske. Poljski velikaši su joj za supruga izabrali litvasnskog velikog kneza Jogaila, čime su se obje države, Poljska i Litva, spojile u personalnu uniju. Jagaila se pokorio Jadviginom uvijetu da se prije vjenčanja krsti. Tako je i za Litvu kršćanstvo postalo državna religija. Nakon vjenčanja 1386. u Krakovu je veliki knez Jagaila  došao na poljsko kraljevsko prijestolje kao Vladislav II. Jagailo. Sveta Jadviga je osnovala brojne crkve, a u liturgiji je uvela narodni jezik. Godine 1397. je kod pape Bonifacija IX. isposlaovala da se na Sveučilištu u Krakovu, osnovanom 1364., ustanovi teološki fakiltet. Neumorno se brinula za siromašne i potlačene u svojoj zemlji, zbog čegaju je narod štovao. Jedviga je umrla već u dvadeset i petoj godini života - 17. srpnja 1399. Sahranjena je u krakovskoj katedrali na Wawelu. Blaženom ju je proglasio papa Ivan Pavao II. 8. kolovoza 1986.  Isti je papa "dobru kraljicu" Jadvigu proglasio svetom 8. lipnja 1997.