Sveti I vo Helory

Sveti Ivo Helory

svećenik, učenjak pravnih znanosti

( 1253. -1303.)
spomendan 19. svibanj

 

Sveti Ivo Helory je rođen 1253. godine u bretonskom plemičkom posjedu Minihy-Treguier. Teologiju je studireo u Parizu, a crkveno pravo  u Orleansu, a nakon toga je radio u Rennesu kao odvjetnik i crkveni službenik. Oko 1284. zaređen je za svećenika i postao župnikom bretonskih mjesta Tredrez i Louannec. Oko 1297/98. povukao se u baštinjeni seoski dvorac Kermartin, živio u strogoj askezi, brinuo se za siromašne, a bespomoćnima, potlačenima, udovicama i siročadi pružao je pravnu pomoć pred svjetovnim i crkvenim sudom.  Umro je u Tregurieru 19.svibnja 1303. gdje se i danas u katedrali nalaze njegove relikivije. U nekim zemljama, kao što su Francuska, Belgij, Italija i Brazil i danas postoje bratovšštine Sveetog Ive koje se brinu za pravnu zaštitu siromaha. Zaštitnik je pravnika, sudaca, odvjetnika i bilježnika, tokara, župnika, svećenika, udovica, siročadi i siromaha.