ISUS KRIST - SREDIŠTE POVIJESTI

Homilija pape Pavla VI. u Milanu 29.11.1970.

 


Isus Krist je središte povijesti i svih stvari

Isus Krist je središte povijesti i svih stvari; On nas poznaje i ljubi, Sudrug i Prijatelj našega života, Čovjek bola inade;  doista, On ima pnovno doći da bude naš Sudac, ali i punina Života i Blaženstvo nše, kako se nadamo,

I da nikad neprestanemo o Njemu govoriti: Isus je Svjetlo  Istina, još više Put, Itia i Živt; On je Kruh i Izvor vode žive, utažuje naše gladi i žeđi; On je Pastir, Vođa, Uzor, Utjeha naša, brat naš. Poput nas,  više od nas, bio je maln, siromašan, ponižen, izvrgnut naporima,ptlačen, strpljiv. Poradi nas je govoio, čudesa činio, usposavio novo Kraljevstvo u kojem su siromasi blaženi, gdje je mir počelo zajedničkog živta, gdje se nasićuju oni koji su gladni pravde, gdje mogu postići oproštene grešnici, a svi se osjećamo braćom.

Eto, to je Krist Isus o Kome ste nešto čuli i Kome  pripada većina vas, jer ste kršćani. Vama dakle, o kršćani, ponavljam Njegvo Ime i svima ga navješćujem: Krst Isus je Početak i Svršetak, Alfa i Omega, Kralj novog svijeta, tajanstveni i najvši Smisao ljudske povijesti i naše sudbine; Isus je Posrednik ina nek način most između Zemlje i Neba; On je najvećma i više od svih Sin Čovječji, zato je Sin Božji, vječni, neograničen, i Sin Marije, Blagosloljene među svim ženama, Majk Svoje po tijelu i Majke naše po zajedništvu s Duhom Otajstvenog Tijela

Isus Kist! Ne zaboravite: Njega vam za vječnost propovijedamo; htjeli bismo da Njegvo Im odjkuje do nakraj Zemlje i u sve vijeke vjekova.