Sveti Kastul Rimski

Sveti Kastul Rimski

mučenik

( 286/287.)
spomendan 26. ožujak

Sveti Kastul je bio službenik na dvoru cara Dioklecijana (284.-305.). Oženjen je bio sa Svetom Irenom. Kao pripadnik nove religije, bio je žrtva teških progona kršćana 286/287.  te je završio kao mučenik. Bio je bačen i  živ zakopan u prethodno iskopanoj jami. Tijelo Svetog Kastula sahranjeno je u katakombi u Via Labicanai. Kasnije su njegove kosti prenesene u Paviju, a u 8. stoljeću opat Reginpert donio ih je u opatiju Moosburg kod Freisinga. Godine 1598. prenešene su relikvije u Landshut, gdje još danas počivaju u crKvi Svetog Martina.