Sveta Magdalena iz Nagasakija

Sveta Magdalena iz Nagasakija

redovinca - mučenica

( 1611. - 1634.)
spomendan 16. listopad

Magdalena iz Nagasakija rođena je 1611. kao kćerka kršćanskih roditelja koji su oko 1620. zlostavljani. Dolaskom Augustinskih heremita Magdalena služi kao časna sestra i tumač katekizma za fratre Francis of Jesus Terrero i Vincent of Saint Anthony Simoens.

Godine 1632., oba Augustinska franjevca, koji su bili njezini duhovni savjetnici, spaljeni su živi. Nakon mučeničke smrti svojih savjetnika, sama traži duhovnu pomoć kod druga dva augustinca, oca Melchiora od svetog Augustina i Martina od svetog Nikole. Kada su ta dva brata također ubijena, kreće ocu Jordanu od sv. Stjepana.

Nešto kasnije, prihvaća augustinske regule. Magdalena se predaje vlastima i proglasuje sebe sljedbenicom Isusa Krista. Umrla je 16. listopada 1634. u dobi od 23 godine. Nakon trinaest dana mučenja, ugušila se viseći naglavačke u jami iznutrica na vješalima. Nakon smrti, tijelo joj je kremirano i njezin pepeo rasut u zaljevu Nagasakija. Papa Ivan Pavao II. proglasio je Magdalenu blaženom 18. veljače 1981. u Manili, a kanonizirana je 18. listopada 1987. u Vatikanu.