Sveta Marija Ana Paredes

franjevačka Trećeordica

( 1614. - 1645.)
spoemndan 28. svibnja

 


franjevačka TrećeordicaSveta Marija Ana Paredes rođena eu glavnom gradu Ekvadra - Quita. Ostala je kao djvojčica bez roditelja. Posvetila se Bogu pozavjetu djevičanstva, ali je ostala živeti u svijetu. A svojoj je kući živjeal asketski: u molitvi, postu i drugim pobžnim vježbama. Stupila j u Treći red Svetog Franje p je s oduševljenjem služila urođenicima Indijancima te onimakoji su se u to vrijeme ondj naseljavali.  Žrtvovala se za ljude za čije j spasene sve svoje trpljenje prikazivala. Umrl je u 31. godini života.

U svojem govoru o njoj je papa Pio XII rekao:

"Sveta Marija Ana de Paredes je, posebno ptaknuta ljubavju Bžjom i ljubavlju prema bližnjima, kažnjavala žestoko samu sebe da b okajala grijhe drugih,tada bi izvan svojih osjetla u zanosu doživjela i nešto okusila od vječnog Blažensva. Pa tako Božanskm Milošću oblikovana iusavršena nije astojala samo oko svoga spasenja nego i ostalih koliko je moga. Darežljivo je olakšavala bijedu siromaha, ublažavala patnju bolesnih.