Sveta Beatrica da Sliva Meneses

Sveta Beatrica de Silva Meneses

redovnica, utemeljiteljica

(1424. -1490)
spomenfan 17. kolovoza

 

Sveta Beatrica je došla na svijet u Ceuti (danas španjolski Maroko) godine 1424, kao kći portugalskog plemića .U dobi od 21. godine, kao sestra blaženoga Amedeusa IX. iz Savoye postala je dvorska dama na dvoru kralja Ivana II. Katiljkod - Leona. Da umakne dovrskim intrigama pobjegla je iz dvora. Tada je doživjela ukazanje Svetog Franje a potim i  Sveotg Antuna Padovanskog. Sklonila se u dominikanski samostan Santo Domingo el Real kod Toleda (središnja Španjlski.  Živjela je bez zavjeta 30 godina.  Svoja dobra djelila je siromasima. Godine 1484. u Toledu je osnovala Ogranak Franjevački Koncepcionistica . Sveta Beatrica je umrla u Toledu 1. rujna 1490. - Papa Juloije II. je 17. rujna 1511 potvrdio bulom "Ad Statum Prosperum" Pravila Reda Bezgrešnog Začeća Frnjevke koncepcioniste Svete Beatrice de Silva.

Papa Pio XI je Beatricu proglasio blaženom 1926. - a papa Pavao VI ju je 1976. proglasio svetom.