Sveti Siksto I.

papa, mučenik

(116-  + 125.)
spomendan 3. travnja

 


papa, mučenik

Rođen u Rimu, umro 125.g. Nakon smrti pape Aleksandra I, za vreme vladavine Trajana, bilo je skoro sigurno da će svako ko nasledi papu na njegovom tronu umreti kao mučenik, jer je to vreme bilo vreme kada su kršćani bili brutalno progonjeni. Siskto je preuzeo službu 116.g. znajući to sve ali je ipak preživeo kao papa skoro 10 godina pre nego što je ubijen od rimskih vlasti.

Pored toga što je pokazivao veliku hrabrost, Siksto I je bio veoma aktivan i po pitanjima liturgije u Crkvi, kako i Liber Pontificalis govore navodeći neke njegove doprinose liturgiji.  Prvi je propisao da "laici" tj. obični vjernici ne smiju dodirivati posvećeno posuđe.  U obred mise je uveo Trishagion -pjesmu u liturgiji u kojoj se tri puta ponavlja riječ "Svet"

Rimski Martirologiji govore da su papu Siksta I ubili paganski rimljani 125.g., ali ne navode njegova akta. Sahranjen je u Vatikanu, pokraj groba sv. Petra. Smatra se da su njegove mošti prenesene u Altari 1132.g. iako neki naučnici tvrde da su ipak ostala u Vatikanskoj bazilici. Siksto koji se pominje u misom kanonu je Siksto II ne Siksto I.