Sveti Vigilije iz Tridenta

biskup i mučenik

( 360. - 405.)
spomendan 26. lipnja

 


biskup i mučenik

 

Grad Trident u južnom Tirolu u povijesti Crkve postao je slavan po velikom obnoviteljskom saboru što se u XVI. stoljeću u doba reformacije održao u njemu. No on se ponosi i nizom svojih biskupa sve tamo od IV. stoljeća do danas. Treći je u tom lancu sveti Vigilije, zaštitnik grada i biskupije Trento. On je bio biskupom u Tridentu nakon 381. g. Na svom je području dovršio pokrštavanje stanovništva, a nastojao je zasađenu crkvu što više ojačati i usavršiti u svakom pogledu. Legenda ga je uvrstila čak među mučenike, no to se povijesno ne može dokazati.Povijesno je zajamčeno da mu je sveti Ambrozije, milanski biskup, poslao jednu pastoralnu uputu. Iz Milana je dobio i tri suradnika i misionara: Sizinija, Martirija i Aleksandra. O njihovom je djelovanju i mučeništvu poslao izvještaj g. 397. milanskome biskupu sv. Simplicijanu, malo zatim i carigradskome patrijarhu sv. Ivanu Zlatoustom. Te činjenice dokazuju kako su biskupi pojedinih mjesta bili međusobno povezani te kako su tom povezanošću pomagali jedni drugima u razvijanju osjećaja crkvenosti, pripadnosti jednoj Katoličkoj crkvi.Relikvije svetog biskupa Vigilija ostale su trajno u crkvi u kojoj je bio i pokopan. Ta je crkva u karolinško doba postala katedrala, a posljednji je put pregrađena i nadograđena u XIII. stoljeću. U njoj je održavan i slavni Tridentski sabor.Danas se relikvije svetog Vigilija nalaze podno glavnog oltara, koji je podignut g. 1743. Čuvaju se u jednoj srebrnoj urni. Na teritoriju stare tridentske biskupije bilo je 37 crkava posvećenih svetom Vigiliju. Njegov se kult iz južnog Tirola proširio u Austriju, Bavarsku i po sjevernoj Italiji. Slikari ga prikazuju kao mladog biskupa, bez brade, cokulom, koja je aluzija na njegovo navodno mučeništvo, jer legenda pripovijeda kako su ga pogani udarali cokulama.