Sveti Fulgenicije iz Ruspe

biskup

( 467 - 532)
spomendan 1. siječnja

 


Sveti Fulgencijebiskup je rodom iz Telepete u sadašnjem Alžiru, a umro je 1. siječnja 532.u Rusči, sada Chebba u Tunisu.  Po veri je krščanin, a po nauku katolik.  Još kao mlad, napusioje upravnu karijeru, kako  bi prihvatio monaški život, potpuno svjestan svih njegovih poteškoća. Sjevernom su Afrikom u to vriee više od 70 godina dominirai vandali. Ko pristaše arijanizma, bacili su na koljena, tamožnju Katoličku Crkvi, nprestanim progonstvima.  I sam se monah Fulgencije, primoran represijm,mrao selirti iz samostana u samostan, sve dk ga, po povratku iz Rima, nisu posavli za biskupa grada Ruspe na jugu Tunisa.

No, niti kao biskupu, život mu nije bio lak. Vandalski ga je kralj Trasamund, s još 60 biskupa, dao deportirati na Sardiniju. Ondje j imao priliku očitovti svoju kulturu,mudrosti sposobnost borbe prtv aijanskoga krivvjerja, služći se pritom argumentima Augustinovog nauka.  Trasamund ga j zatim pozvao ntrag u Kartagu u nadi kako će ga privoljeti za svoje zamisli. No, dogodilo se upravo supotno: da dvors dostojanstvenici nisu izvršili pritisak, Fulgencije bi bio mogao mirno ostati u Ruspu, uživajući kraljevo poštovanje. No, ovako seorao vatt životu u izagnanstvu. U svoj se grad imao prilike vratii kaa jeTrasamunda naslijedio Hilderik, koi bijaše sklon atlicima. Fulgecije je umro 1. siječnja 532., nakon dvadesetpet godina plodna i uzorna biskupstva, proživjena u najvjernijm svjedočeju za Krista.