Sveti Adrijan

opat

( + 710.)
spomendan 9. siječnja

 


opat Rođenjem afrikanac, Adrijan je bio opatu mjestu Neridi, kada ga je papa, Sveti Vitalijan, pozvao neka zauzme nadbiskupsku stolicu Canterbury-ja, alije ovaj to odbio te papi savjetovao nek ga radj zamijen Teodorom iz Tarza, koji se dois kasnije pokazao jednim od najvećih nabiskupa te najprestižnije engelke nadbiskupskestolice. Papa je to prihvatio, pod uvijetom da ga Adrijan prati kao savjetnik i sradnik. Teodor ga je tada imenovao opatom drvnog samostana Svetog Petrai Pavla, kasnije preimenovana u samostan Svetog Augistina. Pod vodstvom Adrijana i uz Todozijev utjecaj taj je samostn postao jedan od njvažnijih središtsa fmacije brojnih budućih biskupa te izvršio značajan utjecaj n kršćanstvo noga vremen.a Sam je opat Adrijan ondje poučavao dobrih četrdeset godina. Nakon smrti sahrajen je u samostanu. Kada je godine 1091., uslijed radova n rekonstrukciji samostana, bilo potrebno otvoriti brojn grobove, njegovo je tijelo pronađeno raspdnuto i oko sebe širilo miomiris.