Sveti Ivan Klimak

Sveti Ivan Klimak

pustinjak, opat i asketa

( 579. - 650)
spomendan 30. ožujak

Sveti Ivan Klimak je rodom iz Palestine oko 579. godine. Kao šesnaestogodišnjak postao je monah na Sinaju. Tamo je kao pustinjak živio četrdeset godina. Oko godine 639.  postao je opat samostana Svete Katarine na Sinaju. Napisoa je mnogobrojne  asketske spise kojima je htio pokazati put do kršćanstkog savršenstva Njegovo najvažnije djelo : "Klimax to paradeisu"  je putem bezbrojnih prijepisa danaleko se rasprostranilo na Istoku pa i Zapadu.  To je djelo na hrvatskom jeziku izdala izdavačka kuća iz Splita "Verbum"  pod naslovom "LJESTVE - 30 stuba do Raja"-

Mogu li Ljestve, napisane prije tisuću četiristo godina govoriti i nama danas?... Ako promotrimo malo pobliže, vidjet ćemo da je taj monaški život veliki znak krsnog života kojim žive kršćani. Za mene je posebno važna činjenica što je vrh ljestava (vjera, ufanje i ljubav) istodobno i početak svega, tj. početak je ujedno i kraj, polazište je ujedno i cilj: čitavo putovanje ide uvijek prema sve dubljem ostvarenju vjere, nade i ljubavi.
Papa Benedikt XVI.