Sveta Gertruda iz Nivellesa

Sveta Gertruda iz Nivellesa

opatica

( 626. - 653.)
spomendan 17. ožujan

 

Sveta  Gerturda je rođena u godine 626. kao kći Pipina starijeg, kancelara i praoca Karolinga. Odbila je vrlo povoljnu bračnu ponudu, stupila u samostan u Nivellesu, južno od Bruxellesa) koji je utemeljila njezina majka Sveta Iduberga nakon smrti svoga muža (+640). Kad je Iduberga umrla, Gertruda je postala opaticom tog samostana. Pozvala je irske putujuće misionara  da prošire teološko  znanje redovnica i istovremeno provedu pokrštavanje zemlje. Ircu Svetom Foillanu iz Fossesa dala je na raspolaganje veliki zemljišni posjed da bi utemljeio benediktinski samostan St.-Maur Les Fosses.  Za irske misionare je uredila i bolnicu u kojoj se i sama nesebično posvetila skrbi bolesnika. Poradi toga je sve do u novo doba mnogo bolnica nosilo njezino ime. Gertruda je svoje posljednje počivalište  17. ožujka 653. našla u samostanu Nivellesu. Zaštitnica je bolnica, hodočasnika, putnika i mornara, , siromaha i udovica, vrtlara te plodova s polja i iz vrta. Pomoćnica je kod problema s miševima i  štakorima.