Sveti Fursa iz Lagnya

Sveti Fursa iz Lagnya

benediktinac, opat i  misionar

(+649.)
spomendan 16. siječnja

Sveti Fursa je irski kraljevski sin. Njegov otac Fyltan bio je kralj Munstera (južna Irska). Fursa je stupio u benediktinski red i dugi niz godina vodio je kao opat jedan irski samostan. Potom je sa svojom braćom Svetim Foilanom i Svetim Ultanom otišao u Engelsku, gdje je utemljio samostan Cnobyersbury ( u današnjoj grofoviji Suffolk), a njegovo vođenje je preuzeo Foillan. Zajedno sa Ultanom živio je kao pustinjak, ali 640, kad je dolazilo do sve žešćih ratnih napada susjednog anglosaskog carstaMercije, otišao je u Francusku. Tamo je uz podršku merviškog kralja Klodviga II. utemeljio sammostan u Lagnyju (Istočno od Pariz ana Marni), a odazvao se pozivu pariškog biskupa da bude generalni vikar.  Nakon smrti 649, u Picardi, sjevernoj Francuskoj, sahranjen je u  samostanu Lagnyjua. Izvještaji o njegovim viđenjima i čudesima nakon njegove smrti doprinjeli su velikom proširivanju kulta ovoga irskog misionara.