Sveti Eligije iz Noyona

Sveti Eligije iz Noyona

kovač  pa biskup

( 588. - 660.)
spomendan 1. prosinac

Sveti Eligije je rođen oko 588. godine  u Chaptelatu kod Limogesa (središnja Francuska), postao je kovač. Legenda govori kako je jenom  nemirnom konju da bi ga mogao potkivati odsjekao kopito, ali ga je na kraju izlliječio. Zatim je bio zlatar i umjetnik u  izrađivanju kovanica  na merviškom dvoru, a istovremeno savjetnik kralja Klotora II. i Dagobeerta I. Potaknuo je na gradnju crkava i samostana, između ostalog je zajedno  sa Svetim Remaklom 632. dao izgraditi i benediktinski samostan Solignac (kod Limogesa). Robovima je kupio slobodu i utemeljio bolnice i prenoćišta. Nakon smrti kralja Dagoberta 639. napustio jedov i zaređen je za svećenika. Godine 641. postao je biskup Noyona (sjeverna Francuska), odakle misionira kod Germana u sjevernoj Francuskoj i Flandriji. Sveti Eligije je umro u Noyonu , a u tamošnjoj katedrali čuvaju se njegove kosti. Njegova glava je prenesena u crkvu St- Andre u Chellesu kraj Pariza.

Sveti Eligije je zaštitnik zlatara i srebrara, kovača, bravara, puškara i općenito metalskih radnika, rudara, urara, gravera, izrađivača kovanica i numizmatičara, kolara, sedlara, kočijaša i trgovaca konjima, proizvođača svjetiljki i košaraša, veterinara i zakupaca, kao i konja; pomoćnik je u bolestima konja.