Sveti Euzebije u Cibalama

biskup i mučenik

(+28.3.258.)
28. travnja

 


BiskupVjerojatno je u vrijeme krvavog gornjeg progona (249.-260.), ako ne i prije djelovao u Cibalama biskup Euzebije. Njegovo je ime grčkog porijekla. Potječe vjerojatno od neke doseljene grčke porodice koja je živjela u gradu Cibalama i bavila se nekim zanatom ili trgovinom. Euzebije se posvetio crkvenoj službi. Postao je i biskup kolonije Cibalae. O njegovom biskupskom radu ne znamo ništa pobliže. Ovoga sveca ne poznaje ni Rimski Martirologij, a niti naš proprij. Za njega znamo samo po Jeronimovu Martirologiju i mučeničkim aktima sv.Poliona no ta su svjedočanstva takve vrijednosti da o Euzebijevoj historičnosti i pripadnosti sirmijskoj metropoliji ne može biti sumnje. Cibalski je biskup Euzebije uhvaćen od progonitelja kršćanske vjere u samim Cibalama dana 28.travnja. Istoga je dana priveden sudu i saslušan. Proglašen je krivim što je kršćanin i biskup Kristovih obožavatelja u Cibalama. Osuđen je na smrt radi Kristovog imena. Euzebije je podnio mučeničku smrt 28.travnja. Isti je dan lišen slobode i isti je dan pogubljen i to u Cibalama. Ostalo nam je nepoznato kakvom je mučeničkom smrću završio svoj život na ovome svijetu. Ne znamo da li mu je odrubljena glava ili je spaljen ili je bačen u  rijeku. Nažalost, nije označena ni točna godina njegovog mučeništva. Vjerojatno se to dogodilo 258.godine kada su biskupi morali pod prijetnjom smrtne kazne priznati državne bogove rimskog carstva. Da su kršćani slavili godišnjicu smrti svog svetog biskupa Euzebija vidi se po tome, što u Polionovim aktima, koja su bila načinjena za liturgijsku uporabu čitamo:"Mi s veseljem svetkujemo spomen ove dvojice (Euzebija i Poliona) junaka i molimo Svemogućega, da nas učine dionicima njihovih zasluga". Današnji ga naš proprij niti ne komemorira.