Sveti Obadija

prorok

(djelovao oko 587. prije Krista)
spomendan 19. studeni

 


prorokSveti Obadija  znači na hebrejskom 'služitelj Jahvin,  /zovu ga  Abdija/  je jedan od dvanaest starozavjetnih 'malih' proroka. Kao simbol je uz njega vrč s vodom i ljeb.Kad je Jeruzalem pao pod babilonsku vlast godine 587.  jugoistočni susjedi  Edomci   su se vrlo drsko i smiono ponijeli prema Judeji, te zauzeli njezin južni dio gdje je poslije izgrađena Petra. To je u Izraelaca izazvalo gorko negodovanje. Odatle žučljivi proročki napadi na Edeomce. Prorok naviješta  propast Edoma, što se doista dogodilo 312. prije Krista , kad su  pao pod vlast Nabatejaca.

U završnim redcima  tu najmanju knjigu Biblije zaključuje Jahvinim danom kada će obnovljeni Izrael u obećanoj zemlji doživjeti procvat:

„Žitelji negepski baštinit će goru Ezavljevu,  žitelji Šefele zemlju filistejsku; baštinit će kraj Efrajimov i kraj samarijski, a Benjamin će baštiniti Gilead.   A izagnana nekoć vojska sinova izraelovih baštinit će Kanaan sve do Saarfate;  izagnanici jeruzalemski što su u Sefaradu baštinit će gradove negepske.   Izbavitelji će uzaći na goru Sion da sude gori Ezavljevoj.  I tada će nastati kraljevstvo Jahvino.“  (Ob 1,19-21).