Sveti Mojsije

posrednik, prorok

( oko 1200. prije Krista)
spomendan 4. rujna

 


posrednik, prorokZa Izrael je Mojsije prorok kome nama ravna: po njemu je Bog izbavio svoj narod, sklopio s njime Savez, objavio mu svoj Zakon. On je uz Isusa jedini kome Novi Zavjet daje naslov posrednika

Mojsijev  poziv je dar Božje Providnosti. Rodio se  od plemena potlačenih Izraelaca u Egiptu.  Ime mu je nadjenula ime faraonova kći koja ga je posvojila: „jer ga je iz vode izvadila“ (Izl  2,10). Odgojila ga je kneginja i izobražava se kao Egipćanin. Kad je odrastao upoznao je svoju majku među zlostavljanijim Izraelcima. Jednom prilikom razgnjevio se na okrutno postupanje s Izraelcima, pa je ubio egipatskog nadglednika.  Kad je to saznao faraon, Mojsije je morao pobjeći  u pustinju.  Živio je kao pastir, uzeo je za ženu jednu od kćeri svećenika Jitre, te se kod njega nastanio.

Nakon četrdeset godina Bog se javio Mojsiju. Dok je Mojsije čuvao stada, spazio je grm kupine u plamenu koji nije izgarao. Jahve mu se ukazuje, objavljuje mu Svoje Ime – Jahve – Ja jesam ovdje – Prisutni. Mojsiju otkriva svoj naum spasenja: da se vrati u Egipat i zatraži faraona da pusti iz zemlje njegov narod.  Bog hrabri Mojsija da  će biti s njime: „Ja ću biti s tobom. I ovo će biti znak da sam te Ja poslao: Kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovom brdu.“ ( Izl 3,12).

Faraon odbija zahtjev za odlazak Hebreja i ne priznaje kao nadnaravne Božje intervencije u nedaćama koje su zadesile Egipat. No kod posljednje nesreće – pomora prvorođenaca faraon daje dopuštenje. U vrijeme posljednje nesreće  Izrael slavi Pashu žrtvovanja Jaganjca po uputama Božjim prenesenim preko Mojsija.

Potom  je Božji narod izbavljen od Egipćana koji ga progone: Izrael prelazi preko mora koje je progutalo neprijatelje. Tako je ostvaren prvi cilj izlaska: na Sinaju Mojsije prinosi žrtvu  po kojoj Izrael postaje Božjim narodom  sklopivši savez d Bogom.

Mojsije je pralik Krista, Posrednika novog i boljeg Saveza, Otkupitelja koji svojom Žrtvom  - Nebeski Jaganjac – oslobađa od grijeha one koji su kršteni u Njegovo Ime.

Mojsije kao vođa naroda Saveza govori u Božje ime. Njegova proročka služba jest u tome da čuva Savez i odgaja buntovan narod. Vršenjem tog poslanja on je postao i prvim progonjenim Božjim slugom.  Mojsije se zauzima za svoj narod, s kojim je solidaran. Mojsije je divan u toj zagovorničkoj ulozi: on molitvom osigurava Izraelu pobjedu nad neprijateljima i ishodi mu oproštenje grijeha. Mojsije je pralik 'Proroka kao što je on' čiji dolazak navješćuje : „Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: Njega slušajte!“ (Pnz 18,15). Sveti Stjepan đakon će podsjetiti na taj navještaj a Sveti Petar Apostol  će obznaniti njegovo ostvarenje u Isusu (Dj 3,22). Za tog „Proroka“ u najvišem smislu svjedoči Mojsije u Pismu i zato stoji uz Njega kod preobraženju.

U Kristu se objavljuje Božja Slava čiji je odsjev obasjavao Mojsijevo lice nakon njegovih susreta s Bogom. Narod Staroga Saveza nije mogao podnijeti bljesak ovog odsjeva, koji je ipak bio prolazan. Zato je Mojsije zakrivao lice koprenom.

U Nebu će otkupljeni pjevati „pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta“ (Otrk 15,2 – usporedi Izl 15) tu jedinu vazmenu pjesmu jedinog Spasitelja, kojemu Mojsije bijaše pralik.

Vidi prilog - katehezu: ISUS: Isus Krist i Mojsije