Sveti Armir (Rainer) Splitski

Sveti Arnir (Rainer) Splitski

nadbiskup i mučenik

( oko 1100. - 1180.)
spomendan 4. kolovoza

Sveti Armir (Rainer) rođenje Romagni. Bio jenajprije redovnik u samostanu Kamalduensa u Fonte Avellano kraj Frontone.  Biskup je postoa 1154. U Cagliju. Radi razilaženja sa klerom  dolazi u Split 1175. godine.  Kao biskup pratio je papu Aleksandra III. U Veneciju, a sudjelovao je i na Trećem Lateranskom Saboru.  Putovao je u Carigrad da zastupa interese grada Splita i crkvene posjede.  Zbog biskupskih posjeda u Poljicama došao je u sukob s plemenom Kačić, koji ga z Dubravama kamenovahu 4. Listopada 1180. Njegovo se tijelo nalazi u crkvi u Kaštel Lukšiću. Znameniti kipar  Radovan Dalmatinac prikazao je  Armirovo mučeništovo ispod lika splitskog suzaštitnika.
Štovanje sveotg  Arnira je potvrđeno 1690.i  1819.