Blaženi Antun Rosmini

svećenik, filozof, teolog i  utemeljitelj

(1797. - 1855.)
spomendan 1. srpnja

svećenik, filozof, teolog, utemeljiteljBlaženi Antun Rosmini rođen je u talijanskom mjestu Rovereto 24. ožujka 1797. kao sin Piera  Modesta, patricija svetog Rimskog carstva. U njegovu odgoju veliki je utjecaj imala majka . Već u ranoj mladosti pokazala se osobita sklonost  filozofiji. Došao je do spoznaje kako se mudrost  postiže kroz Božju  Riječ. Odlučio je postati svećenik, nadvladavši otpor roditelja, koji su u njemu  gledali nasljednika obiteljske baštine.

Na sveučilištu u Padovi 1816. kao student istražuje filozofiju, prirodne znanosti, povijest i književnost. No glavnu pažnju polaže  pripremi za svećeništvo kroz bogosloviju.  Za svećenika je zaređen 21. travnja 1821.   Iste godine dolazi mu jedan mladi svećenik od  Svete Magdalene di Canossa s pozivom neka utemelji redovnički institut, ali se on još nije osjećao spremnim za takvo što. Tek će 1827. u Milanu  shvatiti kako je za to nastupio pravi trenutak. Dana 18. veljače 1828. nalazi se sam na Gori Kalvariji u Domodossoli, te ondje pripravlja konstitucije budućeg instituta, čekajući neka mu Bog  pošalje subraću, koja su polako s vremenom stizala. Tom djelu je dao naziv "Institut milosrđa". Od svojih redovnika tražio je raspoloživost za svaku zadaću koja bi im bila povjerena.

Godine 1830. objavio je svoje prvo filozofsko djelo Novi ogled o porijeklu ideja; dok subraća  rastu brojem vođeni osobno od utemeljitelja.

Godine 1832. stvara temelje nove kongregacije 'Kćeri Providnosti' sa istim nadahnućem instituta milosrđa. Za njih su ubrzo pokazale zanimanje brojne škole - učitelja i učiteljica.

Veoma je bio revan u  dopisivanju. Postoje na tisuće njegovih pisama. Ima par svezaka njegovih teoloških i filozofskih djela.

Preminuo je 1. srpnja 1855.  u pedesetosmoj  godini. Njegovi posmrtni ostaci nalaze se u kripti crkve Svetog Križa. Ta se crkva nalazi  uz novicijat instituta u mjestu Stresa - u pokrajini Verbaniji.

Papa Benedikt XVI. Proglasio ga je blaženim 18. studenog 2007.