Sveta  Sabina  Rimska

mučenica

( + 120.)
spomendan 29. kolovoza

mučenicaSveta Sabina je rimska patricija koja je ubijena  29. kolovoza 120. godine. Odrubljena joj je glava od neprijatelja vjere.  Postoji svjedočanstvo  o njezinom mučeništvu – „Passio“. Tu se govori kako je bila plemenita poganka, supruga  senatora Valentina, koja se na kršćanstvo obratila  zahvaljujući utjecaju svoje sluškinje Serapije. S njom bi noću odlazila u katakombe, gdje su se kršćani potajice okupljali, to je bilo jedino slobodno mjesto za kršćansko bogoslužje.

Kada je Serapija uhićena i pogubljena i Sabina je otkrivena i sama podnijela mučeništvo 29.kolovoza 120. godine.  Zemni ostatci ovih dviju mučenica zajedno sa mučenicama Aleksandre, Evencije i Teodule  nalaze se u bazilici svete Sabine na Aventinu. Tu je baziliku podigao 425. godine Petar Ilirski. Sveti Dominik je ondje utemeljio svoj  Red propovjednika  1219. Još se uvijek može vidjeti njegova ćelija pretvorena u kapelicu.  U klaustru samostana je narančino drvo koje je ovaj svetac zasadio prigodom utemeljenja Reda propovjednika. Sveta Sabina se prikazuje sa knjigom, palmom i krunom. Sa ova dva posljednja znaka pojavljuje se  još u crkvi Svetog Apolinara Nuovo u Raveni.