Sveti Frumencije

biskup i apostol Etiopije

(300.- 383.)
spomendan 27. listopada

Sveti  Frumencije  se biskup i apostol Etiopijerodio u Tiru  -državi Libanonu oko 300. godine.Godine 316. kao dječak ili mladić pratio svog strica Meropija na putovanju Crvenim morem. Kada su jednom brod napali gusari,  pobili su posadu, samo Frumencije i njegov brat Edesije su bili pošteđeni i prodani kao roblje aksumskom dvoru, gdje su pomagali obrazovanju mladog princa Ezane. Frumencije je to iskoristio kao priliku da širi kršćanstvo. Nakon povratka u Tir, Sveti  Atanazije Aleksandrijski ga je zaredio za biskupa i dao mu ime Abba Salamo. Dobio je zadatak da osnuje biskupiju u Aksumu. Oko godine 340. vratio se, te pokrstio kralja Ezanu. Tradicionalno se smatra osnivačem Etiopske Crkve.