Sveti  Benedikt II.

papa

( 684. – 685.)
spomendan 8. svibnja

 


papaBenedikt II. je rođen u Rimu. Kao veoma obrazovan, ponizan i velikodušan bio je za papu izabran odmah nakon smrti prethodnika u srpnju 683., ali je nastupio u papinsku službu tek 26. lipnja 684. – nakon potvrde sa strane cara Konstantina IV.  Papa Benedikt II. je potaknuo na Zapadu priznanje 3. Carigradskog Sabora.  Vodio je Sabor  u Toledu 684. gdje je španjolska Crkva osudila monotelitizam. Papa je svoju prisnost sa carem i prijateljstvo Bizanta i Rima pokazao na taj način što je posvojio dva careva sina Justinijana i Heraklija.  Ipak je ostalo da egzarh u Raveni treba potvrđivati novoizabranog papu. Ali Ravenska Crkva se i nadalje odrekla svoje autokefalnosti i potpala pod Rimsku Crkvu.

Papa Sveti Benedikt II. oporučno je ostavio veliku svotu novaca da se nakon njegove smrti podijeli siromasima.