Sveti David, kralj Izraela

pastir, kralj Izraela, prorok i pjesnik

(1034. - 971. prije Krista)
spomndan 29. prosinca

  1. 1. Božji izabranik

David je najmlađi od osmorice Jišejevih sinova, ratara iz Betlehema. Bio je pastir. Čuvao je ovce kad je prorok Samuel došao u Betlehem poslan od Boga da pomaže jednoga od Jišejevih sinova za kralja namjesto Šaula. Davidova vještina sviranja harfe dovela ga je na Šaulov dvor da oraspoloži kralja za vrijeme njegovih zlovolja i navala bijesa.

pastir, kralj Izraela prorok i pjesnik

  1. 2. Junak Izraelov

U vrijeme vladavine kralja Šaula Izraelci su se branili od vojske Filistejaca. David, najmlađi Jišajev sin jednog je dana, donoseći hranu za svoju stariju braću, koja su se borila na strani Šaula, čuo za Filistejskog borca, divovskog Golijata. Golijat je izazivao  Izraelce da mu pokažu svog šampiona kako bi vidjeli tko je bolji u borbi jedan na jedan. David je ponudio braći da bi mogao poraziti Golijata. Kada je Šaul čuo za ovo, iako nevjerujući, pustio je Davida da izvrši nakanu. I doista, David je porazio Golijata jednim hitcem iz svoje praćke pogodivši ga u čelo i tako ga ubivši. Sada omiljen među Izraelcima, David je pošao Šaulu nosivši mu glavu Golijata na što ga ovaj upita čiji je sin, a David mu odvrati "Ja sam sin Jišaja iz Betlehema". Davidu je bilo povjereno da se sa vojskom suprotstavlja napadima neprijatelja. Pošlo mu je za rukom više pobjeda. Žene bi ga na povratku  dočekale s pjesmom „Pobi Šaul svoje tisuće, a David na desetke tisuća.“  Šaul je postao vrlo ljubomoran na Davida i pokušao ga je nekoliko puta ubiti. Da spasi život David se dao u bijeg. Šaul ga je bez milosti gonio iako  mu je David dvaput sačuvao život. Šaul i njegov sin Jonatan pali su u bitki protiv Filistejaca.

3. Pobožni kralj u Jeruzalemu

David je okrunjen za kralja Judeje. No trebalo je još dvije godine da ga cijeli Izrael prihvati kao kralja. David je bio hrabar vojskovođa i pobijedio u mnogim bitkama. Bio je omiljen u narodu i pravedno je vladao. Kad je od Jebusejaca preoteo Jeruzalem, David aga je učinio svojom prijestolnicom. Donio je u Jeruzalem Kovčeg Saveza, a kanio je ondje izgraditi i Hram, no Bog mu to nije dopustio. David je poznat kao „pjevač pjesama Izraelovih“ , njemu se pripisuju mnogobrojni psalmi, ti najljepši  hvalospjevi  Bogu Izraelovu. Dobio je pohvalu da je „čovjek po Božjem srcu.“(1 Sam 13,14).

4. Iskreni pokajnik

David je pogriješio sa Bet-Šebom, ženom svojega vojnika. Ona je ostala trudna. Pozvao je njezina muža sa ratišta, opio ga i poslao kući k ženi. Kad je  Urija  u dva navrata izmakao da ode svojoj ženi, David je naredio da ga se stavi u prve bojne redove da tako pogine.  To se i dogodilo. Urija je ubijen. David je tako postao krivac dvostrukog grijeha  - preljuba i ubojstva.   Za te grijehe David je  ukoren  po proroku Natanu. David spoznaje svoje grijehe  iskreno se kajao. To izrazio u pokorničkom psalmu „Smiluj mi se Bože“, toj najljepšoj  molitvi  pokajničke duše.  Bog mu je oprostio.  Ali njegov sin začet sa  Bet-Šebom  je umro. Njihov je slijedeći sin Salomon postao Davidovim nasljednikom. Poslije su izbile razmirice među Davidovim sinovima. Abšalon, njegov sin miljenik , pokušao se dočepati prijestolja. David je bio prisiljen napustiti Jeruzalem, no Abšalon je bio poražen od neprijatelja i ubijen na Davidovu veliku žalost.  U starosti mu je prijetio i spletkario protiv njega njegov drugi sin Adonija.

5. Mesija sin Davidov

David je obdaren i darom proroštva, koji je jako prisutan u njegovim pjesmama – psalmima, u kojima je ocrtao lik i patnje budućeg Mesije. Značajno mjesto dobiva David u kasnijim proročanstvima (Hoš 3,5;Jer 30,9;Ez 34,23).  Spomenuti Davida, za proroke znači ustvrditi ljubomornu Božju ljubav prema svome narodu i Božju vjernost Savezu.

Kad su se vremena napunila, Krist je nazvan „sinom Davidovim“ (Mt 1,1); Isus nije nikada odbio taj mesijanski naslov, no on nije potpuno izražavao misterij Njegove Osobe. To je razlog da Isus,koji je došao da ispuni obećanja dana Davidu, obznanjuje kako je On veći od Davida: On mu je „Gospodin“ (Mt 22,42-45). Isus nije samo „sluga David“, pastir naroda Božjeg, (Ez 34,23), On je Bog koji dolazi sam pasti i spasiti svoj narod (Ez 34,15):  onaj Isus, „Izdanak i potomak Davidov“, čiji ponovni Dolazak očekuju i dozivaju Duh i Zaručnica (Otk 22,16).