Sveti Bonifacije IV.

papa

(608. – 615.)
spomendan 8. svibnja

papaPapa Bonifacije IV. rođen je u okolici Marsie (Abruzzi –Italija). Sin je liječnika. Stupio u papinsku službu i obnašao dužnost dispenzatora. Bio je veoma cijenjen od Grgura Velikog. Izabran je za papu 15. studenog 608.  Car Foka pristaje da službu pape preuzme Bonifacije IV.  Novi papa je naišao na mnoge nevolje i probleme: siromaštvo, epidemije i velika nesuglasica.  U ljubavi prema siromasima slijedi primjer pape Grgura Velikog.  Bapa Bonifacije IV. je bio redovnik. Svoju obiteljsku kuću u Rimu preuređuje u samostan Svetog Sebastijana. Brinuo se za misije u Engleskoj. Podupirao je irskog misionara Kolumbana Mlađeg. Bio je angažiran oko ustrojstva Crkve u Britaniji.

Papa Bonifacije traži od cara Foke da Rimskoj Crkvi daruje Agripin hram Pantheon, koji je bio posvećen „svim poganskim bogovima“.  Car je  predao papi Pantheon, koji ga posvećuje Svetoj Mariji i Mučenicima. Danas je to jedan od važnijih spomenika u Rimu, u kojem su pokopane značajne ličnosti. Već od ujedinjenja Italije tu su pokapali talijanske kraljeve.