Sveti Evarist

papa

(100. 109.)
spomendan 27. listopada

 


papa

Prema Liber Pontificalis, Evarist je bio drugi papa židovskog podrijetla, iz jedne betlehemske obitelji. Drugi izvori navode da je bio Grk.  Vjerojatno Grk židovskog podrijetla.  Papa Evarist je zaredio petnaest biskupa, sedamnaest svećenika i sedam đakona.  Svakom je rimskom prezbiteru dodijelio „titul“, tj. ime dijela grada. Odredio je sedam đakona koji moraju bilježiti njegove propovijedi vjernicima, to je začetak papinskog tajništva ili kurije. Papa Evarist rukovodi i vlada Crkvom kao „pravi papa“  od 97. godine makar je papa Klement umro tek 101. godine. Nije sigurno da je bio mučenik. Pokopan je uz Svetog Petra.