Sveti Feliks IV.

papa

(526. – 530.)
spomendan 22. rujna

papaRođen je u Sanniu (Molise). Još kao đakon bio je čovjek povjerenja cara Teodorika, koji njegov izbor za papu potvrđuje 12. srpnja 526. godine. Već 30. kolovoza 526. car Teodorik umire, pa se papa  Feliks oslobađa  te neimle zaštite.  S Teodorikovim malodobnim nasljednikom  Atalarikom i njegovom majkom Amalasuntom ostaje u dobrim odnosima.

 Uz pomoć Toedorove žene Amalasunte, papa Feliks  na Forumu u Rimu preuređuje male objekte, koji su postali mjesta kršćanskog štovanja. Njegovom zaslugom u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Rimu napravljeni su prekrasni mozaici. Na jednom od njih nalazi se i portret pape Feliksa IV.  To je najstariji portret nekog pape.

U Rimu se i dalje nastavljaju polemike između pristaša Zapada i Bizanta.  Da bi osujetio nerede nakon svoje smrti, papa Feliks IV. određuje za svojeg nasljednika arhiđakona Bonifacija.   No nakon papine smrti došlo je do velikih  nesuglasica. Većina rimskog klera, želeći dokazati svoju samostalnost, izjašnjava se za aleksandrijskog đakona Dioskura za papu, koji je bio odan Bizantu. No Dioskur je umro par tjedana nakon izbora, pa su simpatizeri Bizanta  priznali Bonifacija za legitimnog papu. Zanimljivo je napomenuti  da je Bonifacije prvi papa podrijetlom Nijemac. I on je podlegao napasti da odredi nasljednika, ali rimski kler  potpomognut od senata  prisilio ga je da opozove odluku o nasljedniku.