Sveti Hadrijan III.

papa,

( 884.- 885.)
spomendan 8. srpnja

papa,Papa Hadrijan III. rođen je u Rimu. Pri izboru za papu nije bio prisutan ni jedan svjetovni predstavnik. Kad je Karlo Debeli godine 884. postao francuskim carem, nastojao je vratiti dostojanstvo vladalačke kuće. Budući da nije imao direktnih nasljednika, mnogi knezovi su željeli doći do kraljevske krune. U Worms car saziva sabor. Pozvan je i papa  koji prihvaća poziv. Dok se papa uputio u Worms, za svojeg zamjenika u Rimu je imenova biskupa Ivana Iz Pavije. No papa nije stigao u Worms.  Postoji sumnja da ga je umorila neprijateljska strana. Umro je u 8.srpnja 885. u jednom samostanu Spinae Lamberti  blizu Modene,  gdje je i pokopan.  Tijelo mu nije prebačeno u Rim.