Sveti Ivan I.

papa i  zatočenik

( 523.-  526.)

papa, zatočenikPapa Ivan I. rodom je u Tusciji.  Službuje u vremenu suparništva ostrogotskog cara Teodorika  koji stoluje i Raveni i bizanskog cara Justinijana I koji je u Carigradu.  Teodorik je želio iskoristiti  slabosti u carstvu kako bi nametnuo svoju vlast u Italiji. Justin, a pogotvo Justinijan, u Bizantu pripremaju ponovnu uspostavu carskog autoriteta, progone arijevce i prisiljavaju ih da se pokrste.  Teodorik je arijevac, ali se pokazao otvoren i snošljiv prema katoličanstvu. Međutim, vidjevši da je Rim blagonaklonjen bizantskom caru, postaje protivnik.  Papa Ivan I. je nakon izbora poslao jednu delegaciju caru Justinijanu da resi prelaska na katoličanstvo. I sam papa putuje u Carigrad. On je prvi papa, koji nakon dugih nesuglasica, posjećuje Carigrad. Tamo je papi priređen veličanstveni doček. U Carigradu papa kruni Justinijana I. za cara.  To je razljutilo Teodorika pa papu Ivana I. zadržava u Raveni kao zatočenika.  U zatočeništvu papa umire 18. svibnja 526.  No ubrzo, već 27. svibnja je prenesen u Rim i pokopan u crkvi Svetog Petra.