Sveti Lav IV.

papa

( 847. – 855.)
spomendan 17.srpnja

papa

Sveti Lav IV. rođen je u Rimu, podrijetlom iz Lombardije, odgojen u benediktinskom samostanu. Kao benediktinac, subđakon radi u kuriji pape Grgura. Izabran je za papu istoga dana kad je umro papa Sergije. Ne čekajući odobrenje dvora bio je posvećen pod izlikom da su to uvjetovali saracenski  napadi. Papa se zauzeo za obranu Rima od Saracena. Prema projektima Lava III. organizira izgradnju gradskih zidina, a na desnoj obali Tibera gradi zaštitne utvrde koje su u travnju 852 blagoslovljene. Saraceni napadaju i pale utvrdu. Uz pomoć velikaša iz Campagne papa se naoružava i kreće u otvoreni rat protiv muslimana.  Načelu svoje vojske papa Lav IV. je pobijedio Saracene 849.       Na sinodu u Paviji godine 850. i u Rimu godine 853. ekskomunicirao je Anastazija u crkvi Svetog Marcela koji je optužen za razna zlodjela.  Papa je odredio da pri obredu Svete Mise moraju gorjeti makar dvije voštanice, a pri svečanim obredima šest. Uveo je u obrede škropljenje puka  blagoslovljenom vodom. Dao je obnoviti mnoge crkve. Njegov portret se nalazi na jednoj freski u Svetom Klementu. Umro  17. srpnja 855. i pokopan u crkvi Svetog Petra.

Bitka za Ostiju je bila jedna od najslavnijih u srednjovjekovnoj povijesti papa i proslavljena je na freskama koje je oslikao Rafael i njegovi učenici u tzv. Rafaelovim sobama u Sikstinskoj kapeli, u Vatikanu.

(Nakon njegove smrti, prema kasnijoj legendi, vladala je papisa Ivana.) Sahranjen je u Bazilici sv. Petra.