Sveti Jošua

vođa Izraela, pralik Spasitelja

( oko 1200. prije Krista)
spomendan 1. rujna

vođa Izraela i pralik spasitelja

  1. 1. Vođa Izraela

Jošua  je sin Nunov i plemena Efrajimova sa imenom Hošea (Br. 13,8.)  U perspektivi  Starog Zavjeta  Jošuina je uloga veoma značajna u svetoj povijesti. Kao Mojsijev poslužitelj (Izl 17,9;Br 11,28) on se s Mojsijem uspinjao na goru Sinaj ( Izl 24,13), živo je u blizini svetišta (Izl 33,11).  Posvjedočio je vjernost, koja se očituje u izjašnjavanju uhoda u Kanaan (Br 13),  stoga će on i Kaleb jedini iz pustinjskog naraštaja ući u obećanu zemlju (Br 14,30.38). Bog ga je odabrao da naslijedi Mojsija kao vođa Izraela, i kad Mojsije na nj položio ruke, obuzima ga Duh Božji (Br 27,15-23). Stoga, kad Mojsije umire, prima od Mojsija njegov štap i predvodi narod. Odvažno i hrabro vodi sveti rat. Ali taj rat ima nebeskog vođu komu je Jošua samo predstavnik (Jš 5,13): njegova je pomoć vidljiva kad se prirodne sile stavljaju u službu Izraela da mu pripomognu u njegovim ratnim pothvatima (Jš 10,10-14). Svrha osvajanja nije bila uništiti Kanaance, već zemlju pogana dati Božjem narodu u baštinu. Izrael je uveden u obećanu zemlju da očuva savez Božji i obdržava njegov Zakon. Jošua u tome sam daje  primjer i vodi Izrael na put vjernosti (Jš 8,30-35).

2. Pralik Spasitelja

Kao Mojsijevu nasljedniku u proročkoj službi, Jošui dobro pristaje to ime  „Jahve spašava“, pa on je spasio izabranike Božje (sir 46,1). Ipak je taj prvi „Isus“ samo  blijedi obris drugoga spasitelja koji ima doći i koji će se također zvati tim imenom (Mt 1,21). Njegovo je djelovanje bilo samo privremeno  razdoblje u dugoj povjesti spasenja ( Dj 7,45);  danas je _ s Isusom Kristom koji je umro, uskrsnuo i uzašao na Nebo – Božjem narodu objavljen istinski spas. Obećana zemlja u koju je Jošua došao bila je samo etapa, ne cilj; pralik, a ne istinski počinak (Hebr 4,8). Obećan nam je bolji počinak – udioništvo u samom Božjem odmoru u kojemu ćemop naći naknadu za naše muke (Otk 14,13).

Umro je u dobi od 110 godina i otrkili su njegov grob na Efraimovoj gori u Timnat Serahu– sjeverno od gore Gaša (Jš 24,29).

Slika: Mojsije predaje svoj štap Jošui.