Sveta Ana Proročica

službenica u Jeruzalemskom Hramu

(90. prije Kr. - 4. nakon Kr.)
spomendan 4. veljače

službenica u Jeruzalemskom hramu

Sveta  Ana  se udala u dobi od  14 godina. Njezin suprug je preminuo nakon sedam godina zajedničkog života. Nakon toga je prešla u službu  u Jeruzalemski Hram. Bila je učiteljica i odgojiteljica djevojčica iz Davidovog kraljevskog roda. Pomagala je Blaženoj Djevici Mariji od njenog Prikazanja u Hramu do zaruka sa Svetim Josipom. Potaknuta Duhom Svetim u pravi čas zajedno sa Starcem Šimunom  je došla dok su Djevica Marija i Sveti Josip prikazali Isusa u Hramu. Imala je tada 84 godine. O noj je Sveti Luka zapisao: „A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica, do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivaše otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o Djetetu.“  (Lk 2,36-38).