Sveti Paskal I.

papa

(817. – 824.)
spomendan 11. veljače

 


papaPaskal je rođen u Rimu u VIII. stoljeću. Nakon smrti pape Stjepana IV. (V.) istog dana izabran je za novoga papu Paskal I. Dogodilo se to 24. siječnja 817. godine. Samo dan poslije izbora posvećen je za papu. Ta se žurba shvaća kao nastojanje Rima da se onemogući bilo kakva intervencija cara Rimskoga Carstva. Ljudevit Pobožni odgovorio je Papi jednim dokumentom kojim mu priznaje sva prava i ovlasti koje su bile ranije uspostavljene, te prepušta Papi otoke Sardiniju i Korziku. Taj dokument je prvi očuvani službeni dokument u Vatikanskoj pismohrani. Papa je na Uskrs 823. g. okrunio Lotara I., Ljudevitova sina, za vladara Italije. Tom prigodom u obred je prvi put uvedena predaja mača, kao simbola svjetovne moći, bez kojeg se ne može uspješno boriti protiv zla. Novi vladar ubrzo je učinio krivi potez. On je jedan samostan u Farfi, udaljenoj od Rima 40 km, oslobodio davanja poreza Svetoj Stolici. Taj korak urodio je u Rimu pokretom uperenim protiv Franaka. Tada su mnogi držali da se Papa stavio na stranu mladoga Lotara i da time slabi položaj Crkve. Nakon Lotarova odlaska iz Rima dogodio se strašan zločin nad dvojicom njegovih pristaša. Oni su oslijepljeni i glava im je odrubljena u samome Lateranu. Zbog tih ubojstava morao se opravdavati i sam Papa, i to pred 34 biskupa. Papa je zbog ikonoklazma ( kipoborstva) ekskomunicirao bizantskog Lava V. Paskal I. je obnovio kult mučenika. Više od 2.000 mučeničkih relikvija dao je svečano prenijeti iz katakomba u mnoge crkve. Među njima najpoznatiji su Sveti papa Siksto I. i Sveta Cecilija. Bio je veliki graditelj i obnovitelj crkava. Zbog svoje strogosti stekao je mnogo neprijatelja. Paskal je umro 11. veljače 824. godine, pokopan je u crkvi Svete.. Praksede.