Sveti Siricije

papa

(384.- 399.)
spomendan 26. studenog

papaSiricije je podrijetlom iz grada Sikris. Bio nasljednik pape Damaza I., kojemu je bio suradnik. Damaz je bio više pastoralan, Siricije je izdavao naredbe za liturgiju i disciplinu u Crkvi. God. 385. zabranio je ponovno krštenje arijanaca koji su bili otpali. Izdao je upute za čistoću i celibat klerika i monaha. Zabranio je ređenje biskupa bez papinog dopuštenja. Kao prvi rimski biskup nazvao se papa.
Kad su u Trieru 385. neki Španjolac Priscilijan i 12 njegovih drugova bili osuđeni zbog hereze i smaknuti. Papa Siricije izražava svoje negodovanje što svjetovnjaci presuđuju u crkvenim pitanjima, a sudionike oštro kažnjavaju. To je bio prvi slučaj da su kršćani kršćane ubili zbog vjere. Pokušava održati rimski utjecaj na Balkanu, pa biskupa iz Soluna ovlašćuje da samostalno postavlja episkopate.

U Rimu se papa suprostavlja monahu Jovinianu koji negira askezu u kršćanskom životu i tvrdi da Blažena Djevica Marija nije ostala djevica nakon što porodila Isusa. Osuđeni Joviniani bježi u Milano, ali milanski biskup Sveti Ambrozije potvrđuje papinu osudu. Za vrijeme pontifikata pape Siricija dogodilo se obraćenje Svetog Augustina. Papa Siricije je 390. godine posvetio obnovljenu i znatno povećanu baziliku Svetog Pavala izvan zidina u Rimu.

Prvi je papa koji je koristio naslov Pontifex Maximus – Vrhovni Svećenik – nakon što se odrekao rimski car Gracijan. Umro je 26. studenoga 399. godine.